Header image

會員賽事列表

會員編號 378
會員姓名 黃榮敏
會員國籍 本國國籍
隸屬單位
完賽次數 5
已領獎項
項次 賽事日期 賽事名稱 完賽時間 完賽公里數 審核 證書 相片 備註
1
2016-03-12
南橫超級馬拉松
12:29:13
100.000 km
登錄中
2
2017-01-08
鎮西堡祖靈之鑰超級馬拉松
13:56:02
100.000 km
登錄中
3
2017-03-11
南橫超級馬拉松
13:54:25
100.000 km
登錄中
4
2018-04-29
奮起雲擁 2018 奮起湖超級馬拉松
14:25:46
100.000 km
登錄中
5
2020-01-05
高雄大學100Km超級馬拉松繞圈賽
12:55:46
100.000 km
登錄中