Header image

會員賽事列表

會員編號 35
會員姓名 賴國源
會員國籍 本國國籍
隸屬單位 野孩子/燃燒小宇宙/永豐棧精武群創會
完賽次數 18
已領獎項 百K五馬獎,百K五馬獎
項次 賽事日期 賽事名稱 完賽時間 完賽公里數 審核 證書 相片 備註
1
2013-03-16
南橫超級馬拉松
13:40:28
100.000 km
已審核
初百k
2
2014-02-23
尖石鄉櫻桃季暨鎮西堡"君臨天下"超級馬拉松
13:23:21
100.000 km
已審核
3
2015-01-25
尖石鄉鎮西堡「君臨天下 雙后傳說」超級馬拉松賽
11:40:35
100.000 km
已審核
百K的PB
4
2015-03-07
南橫國際超級馬拉松賽
12:48:06
108.000 km
已審核
5
2015-11-01
濁水溪100K超級馬拉松
12:43:06
100.000 km
已審核
前一天八甲馬
6
2016-02-21
藍鯨坪林戀山海超馬
14:35:58
110.000 km
已審核
7
2016-03-12
南橫超級馬拉松
14:38:39
120.000 km
已審核
腳傷中
8
2016-04-01
橫越台灣國際超級馬拉松
15:22:35
106.000 km
已審核
總六
9
2016-04-09
澎湖環島超級馬拉松賽
13:02:13
100.000 km
已審核
上週橫台106k
10
2016-06-12
岩手縣銀河超馬
12:39:52
100.000 km
已審核
日本初百k
11
2016-09-11
白山白川鄉超馬
13:16:14
100.000 km
已審核
日本百k第二場
12
2016-11-20
濁水溪100公里超級馬拉松
13:36:50
100.000 km
已審核
第二次濁水溪
13
2016-11-25
宜蘭冬山河超級馬拉松 
13:10:12
100.000 km
已審核
2/22 22/139
14
2016-12-31
花蓮洄瀾灣跨年路跑節
14:27:06
110.000 km
已審核
8/20 28/117
15
2017-01-08
鎮西堡祖靈之鑰超級馬拉松
12:06:46
100.000 km
已審核
74/632,84/737
16
2017-03-11
南橫超級馬拉松
14:26:18
120.000 km
已審核
南橫120+小琉球42
17
2017-03-31
橫越台灣國際超級馬拉松
26:58:32
165.000 km
已審核
5/45 6/53
18
2017-06-25
北海道佐呂間湖超馬
12:42:35
100.000 km
已審核
480/602 1217/1536