Header image

會員賽事列表

會員編號 247
會員姓名 湯明義
會員國籍 本國國籍
隸屬單位
完賽次數 7
已領獎項
項次 賽事日期 賽事名稱 完賽時間 完賽公里數 審核 證書 相片 備註
1
2017-11-04
高雄24H超級馬拉松賽
24:00:00
147.000 km
已審核
2
2018-04-13
橫越台灣超級馬拉松
19:12:57
110.000 km
已審核
3
2018-04-29
奮起雲擁 2018 奮起湖超級馬拉松
14:07:31
100.000 km
已審核
4
2018-11-03
2018高雄24H超級馬拉松賽
24:00:00
138.250 km
已審核
5
2019-01-20
尖石鄉鎮西堡~祖靈之鑰(勇)超級馬拉松
13:47:45
100.000 km
已審核
6
2019-03-09
2019 南橫(霧鹿峽谷)超級馬拉松
13:47:19
100.000 km
已審核
7
2019-03-17
奮起雲擁2019奮起湖159超級馬拉松
14:21:59
100.000 km
已審核