Header image

會員賽事列表

會員編號 405
會員姓名 楊慶華
會員國籍 本國國籍
隸屬單位
完賽次數 8
已領獎項
項次 賽事日期 賽事名稱 完賽時間 完賽公里數 審核 證書 相片 備註
1
2011-01-15
台灣祈福 - 民國百年一百公里超馬賽
12:24:18
100.000 km
已審核
205
2
2015-03-07
南橫國際超級馬拉松賽
13:44:01
100.000 km
已審核
3
2016-11-27
環花東超級馬拉松
52:26:14
333.000 km
已審核
4
2017-06-11
飛驒高山超馬
13:39:03
100.000 km
已審核
5
2017-12-02
坪林藍鯨超級馬拉松
14:31:16
102.000 km
已審核
6
2017-12-23
關山101英哩超級馬拉松
28:32:36
162.000 km
已審核
7
2018-01-21
尖石鄉鎮西堡~祖靈之鑰(仁)超級馬拉松
13:48:32
100.000 km
已審核
8
2018-04-22
富士五湖超馬
13:32:09
100.000 km
已審核