Header image

會員賽事列表

會員編號 222
會員姓名 楊瑞章
會員國籍 本國國籍
隸屬單位
完賽次數 7
已領獎項
項次 賽事日期 賽事名稱 完賽時間 完賽公里數 審核 證書 相片 備註
1
2015-01-25
尖石鄉鎮西堡「君臨天下 雙后傳說」超級馬拉松賽
13:48:29
100.000 km
已審核
2
2015-11-01
濁水溪100K超級馬拉松
12:29:08
100.000 km
已審核
3
2016-11-20
濁水溪100公里超級馬拉松
13:32:30
100.000 km
已審核
4
2017-02-10
台北超級馬拉松
24:00:00
100.000 km
已審核
完賽150.3公里
5
2017-11-24
宜蘭冬山河超級馬拉松 
12:54:26
100.000 km
已審核
6
2018-03-17
南橫霧鹿峽谷超級馬拉松
12:22:39
100.000 km
已審核
7
2018-04-29
奮起雲擁 2018 奮起湖超級馬拉松
14:22:13
100.000 km
已審核