Header image

會員賽事列表

會員編號 190
會員姓名 王上存
會員國籍 本國國籍
隸屬單位
完賽次數 5
已領獎項
項次 賽事日期 賽事名稱 完賽時間 完賽公里數 審核 證書 相片 備註
1
2015-01-25
尖石鄉鎮西堡「君臨天下 雙后傳說」超級馬拉松賽
13:21:32
100.000 km
已審核
2
2015-03-07
南橫國際超級馬拉松賽
12:52:13
100.000 km
已審核
3
2016-11-25
宜蘭冬山河超級馬拉松 
13:37:58
100.000 km
已審核
4
2017-03-31
橫越台灣國際超級馬拉松
29:47:33
165.000 km
已審核
5
2018-01-21
尖石鄉鎮西堡~祖靈之鑰(仁)超級馬拉松
13:20:27
100.000 km
已審核