Header image

會員賽事列表

會員編號 143
會員姓名 蔡文山
會員國籍 本國國籍
隸屬單位
完賽次數 7
已領獎項
項次 賽事日期 賽事名稱 完賽時間 完賽公里數 審核 證書 相片 備註
1
2012-03-10
南橫經典100公里超級馬拉松賽
14:55:52
100.000 km
已審核
2
2016-03-12
南橫超級馬拉松
12:16:45
100.000 km
已審核
3
2017-01-08
鎮西堡祖靈之鑰超級馬拉松
13:44:18
100.000 km
已審核
4
2017-03-11
南橫超級馬拉松
12:57:57
100.000 km
已審核
5
2017-12-16
高雄市山城100K超級馬拉松
12:57:05
100.000 km
已審核
晶片12:56:52
6
2018-01-21
尖石鄉鎮西堡~祖靈之鑰(仁)超級馬拉松
12:47:53
100.000 km
已審核
7
2018-04-29
奮起雲擁 2018 奮起湖超級馬拉松
14:45:35
100.000 km
已審核