Header image

會員賽事列表

會員編號 100
會員姓名 何建霖
會員國籍 本國國籍
隸屬單位
完賽次數 6
已領獎項 百K五馬獎
項次 賽事日期 賽事名稱 完賽時間 完賽公里數 審核 證書 相片 備註
1
2014-03-08
南橫超級馬拉松
13:55:01
100.000 km
已審核
2
2015-03-07
南橫國際超級馬拉松賽
14:05:28
100.000 km
已審核
3
2015-12-25
關山101超級馬拉松
25:33:50
162.000 km
已審核
4
2016-03-12
南橫超級馬拉松
12:42:07
100.000 km
已審核
5
2017-03-11
南橫超級馬拉松
13:49:50
100.000 km
已審核
6
2017-03-31
橫越台灣國際超級馬拉松
20:38:30
110.000 km
已審核